Varesco Poland
Ekspert na rynku produktów mlecznychDoświadczenie i specjalistyczna wiedza

Polityka prywatności

W realizacji obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że: administratorem danych osobowych jest

VARESCO POLAND SP. Z O.O.
Ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko Kamienna
Poland
NIP: PL 6631885904
+48 736 667 352
info@varesco.pl

W niniejszym dokumencie przez „Serwis” rozumie się serwis internetowy https://varesco.pl

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe poprzez adres mailowy czy kontakt telefoniczny niezbędne do marketingu i usług/oferty własnej Spółki.
Jak również zebrane dane pomagają w nawiązaniau i utrzymywaniu kontaktów biznesowych, podnoszeniu jakości produktów i usług oferowanych przez Spółkę, zapewnieniu ochrony mienia, bezpieczeństwa, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Serwis nie posiada automatycznego gromadzenia żadnych informacji, z wyjątkiem podstawowych informacji zawartych w plikach cookies, takich jak dane osobowe w zakresie numeru IP czy ustawień lokalnych (aktualny jezyk) strony internetowej.

Przetwarzanie danych z plików cookies lub podobnych technologii można deaktywować z poziomu przeglądarki internetowej użytkownika – szczegóły dostępne są w opisie funkcji poszczególnych przeglądarek. Zablokowanie przetwarzania danych może ograniczyć niektóre funkcje serwisu względem jego użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, dlatego w zakresie który dotyczy przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Varesco Poland – info@varesco.pl

Zebrane dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania ani na ich podstawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Varesco Poland przysługuje prawo do wglądu i informacji czy i w jakim zakresie jej dane podlegają przetwarzaniu przez administratora, jak również sprostowania i korekty danych czy sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określony sposób. Osoba może także zażądać usunięcia przetwarzanych danych lub złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Nasza strona używa plików cookies, czyli ciasteczek. Do czego są one potrzebne mogą dowiedzieć się Państwo tutaj. Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Ustawienia dotyczące przechowywania ciasteczek można zmienić w swojej przeglądarce.